מינים פולשים ונזקיהם

מינים פולשים ונזקיהם \ אהוד קלפון

מאז שהעולם הפך לכפר גלובאלי קטן, ותנועת בני האדם התאפשרה לכל פינותיו, הוא הצליח להפיץ מני יצורים מהחי ומהצומח אל כל מרחביו. חלק מהמינים הפולשים לסביבתה החשדה, גרמו לשיניים בלתי הפיכים לאקוסיסטמה הטבעית, בצורה מזיקה, לפחות כמו זיהומי אוויר ושינויי הטמפרטורה בכדור הארץ.

לאחר מחקר של שלוש שנים, על ידי מאה חוקרים, נמנו 11,000 מינים פולשים לאירופה, ש 15% מהם גורמים נזקים בתחומי המים, האנרגיה, השטחים חקלאיים, אבקת צמחים, שינויים במארגי מזון ובתחומים אחרים. התברר שב 25 השנים האחרונות, גדל פי שלושה מספר המינים שפלשו ל 48 אזורים באירופה. פלישות ביולוגיות, של מיני צמחים ובעלי חיים, משפיעות לרעה על מגוון המינים הביולוגי ( Biodiversity) של בתי הגידול, ולתפקוד הסביבה שאליה פלשו. חלק ממיני היצורים החדשים, מתחרים עם המינים המקומיים על מקורות מחייה, וגורמים לשינויים ארוכי טווח לסביבה. אלה הם המינים המסוכנים והמזיקים ביותר, לשמירה על גיוון ביולוגי טבעי. יש גם צמחים פולשים שאבקת פרחיהם, גורמת בעיות אלרגיה קשות אצל בני אדם רבים, שלא היו אלרגיים קודם לכן.

החוקרים מאמינים, ששלושה רבעים מכל המינים הפולשים הגיעו לאירופה באקראי, ורק רבע מהם הובאו במכוון על ידי בני אדם. למשל, חסרי חוליות יבשתיים שפלשו לבריטניה, גורמים נזקים גדולים ליבולים החקלאיים, ליערות ועוד. מעריכים שבריטניה לבדה מפסידה בכל שנה קרוב לארבעה מיליארד דולר מפלישת יצורים אלה, ועוד 200 מיליון דולר בריסוסים נגד עשבים שפלשו לשדותיה החקלאיים. גם בארה"ב נערכים מחקרים, כדי לגלות את הנזקים הנגרמים מיצורים שפלשו אליהם מארצות אחרות , בתחומי החקלאות, הסביבה, הכלכלה, התחבורה, הבריאות ועוד.

מבין הצמחים הזרים הנמצאים בארץ, יש כאלה שרק הגיעו ועדיין אינם נפוצים ובולטים ויש צמחים ותיקים שהתבססו היטב ונפוצים בכל מקום. זרעים ושתילים של צמחי נוי מובאים מחו"ל בכל שנה ואחדים נפלטים (פליטי תרבות) וגדלים בר בשדות ובצדי דרכים. יש מיני צמחים שהובאו לארץ כדי לייצב חולות נודדים לאורך החופים, כגון שיטה מכחילה, וטיונית החולות (הטרותקה סובאקסילאריס), שהתפשטו והפכו למזיקים גדולים, או צמחים שהובאו לנוי והפכו לפליטי תרבות בחלקם. השיח הקוצני הנקרא פרקינסוניה, שהובא כדי לגדר פרדסים, הפך לצמח בר.

יש צמחים שהגיעו באקראי לאזורנו, כגון רגלת הגינה שהגיעה מדרום אמריקה וגדלה בשדות החקלאיים, נר הלילה החופי מצפון אמריקה, ירבוז, דוחן, קייצת מסולסלת, לכיד הנחלים, סולנום זיתני, חמציץ נטוי, גומא הפקעים (בשטחי ביצות ונחלים), ושיחים רעילים כגון דטורה, טבק השיח, חלבלוב ועוד. לעומתם יש שיחים ועצי תרבות שהובאו לארץ על ידי האדם, כצמחי נוי, ובמהלך השנים הם נפלטו לשדות והפכו לצמחי בר (פליטי תרבות) כגון: לנטנה ססגונית, מכנף נאה, אזדרכת מצויה, אילנתה בלוטית, מיני שיטה, אגבה אמריקאית ועוד.

מבין מיני בעלי החיים הנחשבים פולשים מזיקים בארץ, אפשר למנות את נמלת האש הקטנה, חיפושית חומה (מלדרה מטרידה), צרעת העפצים של האיקליפטוס, מדוזה חוטית נודדת, עורב הודי (מיינה), נוטרייה, יתוש הנמר האסיאתי, ועוד.