צמחים ביובש

צמחים ביובש

דרכי הסתגלותם של צמחי מדבר לתנאי יובש : דוגמאות ומקום גידול. צמחים חד עונתיים, גדלים בעונת הגשמים הקצרה ומשאירים את זרעיהם אחריהם עד לשנה הבאה. הזרעים בעלי יכולת הישרדות גבוהה, ישמרו על חיותם גם לאחר כמה שנות בצורת. גיאופיטים הם צמחים בעלי בצלים או פקעות החבויים עמוק באדמה, במשך כל עונת היובש.

בחורף הם מצמיחים את העלים והפרחים ולאחר התפזרות הפירות והזרעים בסוף האביב, מתייבשים כל החלקים העל קרקעיים. צמחים רב שנתיים בעלי מערכת שורשים ענפה, המאפשרת להם לקלוט מקסימום מי גשמים. הרותם והשיטה מעמיקים את שורשיהם עד מי התהום, זוגן השיח ואוכם ארץ ישראלי פורשים את שורשיהם לרוחב במקביל לפני הקרקע ומסוגלים לספוג את מי הגשם כבר מהשכבות העליונות של הקרקע. צמחים המסתירים את פיוניותיהם או יוצרים מיקרואקלים נוח סביבם, כגון: רותם המדבר ומיתנן שעיר.

צמחים סוקולנטים (בשרניים) האוגרים מי הגשמים ברקמותיהם במשך כל השנה ואינם מאיידים אותו בקלות. (אהל האצבעות, אצבוע המדבר). צמחים המשירים את עליהם בקיץ ועל ידי כך קטן שטח האידוי הבזבזני, לדוגמה זוגן השיח. צמחים לבידים או שעירים, בעלי שכבה צפופה של שערות על האפידרמיס, מונעת מגע עם אויר יבש, כגון, געדה מלבינה, ולובד מדברי.

צמחים שיש להם מעט פיוניות ביחס לשטח הרקמה (שיטה). החלפת עלי חורף גדולים בעלי קיץ קטנים (לענה חד זרעית). ייבוש חלקים מהצמח (ענפים מתים בקיץ), לענה חד זרעית. התפתחות מערכת הובלה צפופה, המאפשרת תנועת נוזלים טובה לכל רקמה בצמח. זה מאפשר עמידות בפני כמישה גם בזמנים קשים.

לצמחי מדבר יש עלים קטנים, המאפשר הקטנת הרווחים בין צינורות ההובלה ופחות בזבוז מים. לצמחי מדבר יש כוח יניקה גבוה על ידי ריכוז מלחים בווקואולות של התאים. הריכוז הגבוה של המלחים, יוצר ערכים אוסמוטיים גבוהים הנמדדים באטמוספרות. למשל לצמחי החורש הים תיכוני יש ממוצע ערכים אוסמוטיים שבין 20 ל 25 אטמוספרות.

לשם השוואה, ליפרוק המדבר יש 65 אטמוספרות ולאשליל ארץ ישראלי יש ערך אוסמוטי של 200 אטמוספרות כמו צמחי ערבות, ולמלחית יש 110 אטמוספרות כמו צמחי המלחות. צמחים הגדלים בערוצים ובמורדות הגבעות: זוגן השיח (זוגניים), זהו שיח מעוצה הגדל בדרך כלל על הרמות הגריות של הנגב.

רותם המדבר (פרפרניים), שיח מעמיק שורשים. אהרונסוניה פקטורובסקי (מרכבים), צמח חד שנתי. פגוניה (זוגניים), בן שיח קוצני נפוץ בנגב. כוכב ננסי (מרכבים), צמח חד שנתי, חומעה ורודה (ארכוביתיים), יפרוק המדבר (סלקיים). צמחים טרופיים הגדלים בנחל דוד: פתילת המדבר (תפוח סדום) משפחת האסקלפיים, שיח ירוק-עד הגדל בנאות מדבר (צמח רעיל). מורינגה רותמית (מורינגיים), עץ ירוק-עד , הגדל בנאות מדבר, הפרחים בצבע לבן ורוד, עם עורקים אדמדמים. גרויה שעירה (טליתיים), שיח ירוק-עד. זקום מצרי (זוגניים), עץ קוצני.

מרואה רבת עלים (צלפיים), עץ קוצני ירוק-עד מהאזורים הטרופיים של אפריקה. שיזף מצוי (אשחריים), עץ קוצני עם פרות אכילים. אשל הירדן ואשל הערבה משפחת האשליים. הרנוג השיטים, הרנוגיים, צמח טפיל. שיטה (מימוזיים), בורביה (עופריתית (לילניים), אבוטילון קהה (חלמיתיים), בן שיח הגדל בנאות מדבר. צמחים שבקרבת המים בנחל ערוגות ובנחל דוד: מלוח קפח (סלקיים), גדל במליחות, קנה מצוי (סיסניים, דגניים), ערבה מחודדת (ערבתיים), עב קנה, שערות שולמית (שרך), ועוד.