מצוקים על החוף

מצוקים על החוף \ אהוד קלפון

מצוקי כורכר בלויים,

סלעי דרדרת תלויים.

חופי סערה גועשים,

סלעים נופלים רועשים.

גלי ענק סוחפים,

רעש קולות שחפים.

אצים גלים בחולות,

רזי הים במצולות.

מפץ גלי סערה,

כורה הים מערה.

רחף טיפות עננה,

המיית רוח רננה.

מצוק טרשים השתנה,

מערת כורכר קטנה.