סלעי צור בסביבה

סלעי צור בסביבה \ אהוד קלפון

בסביבת נופית אפשר למצוא אבני צור בצורת תלכידים, או שברי צור שהתפרקו מהתלכידים על ידי ארוזיה רבת שנים. יתכן שריכוז הצור על הגבעות, היה מקור חשוב לעשיית כלים על ידי האדם הקדמון שחי לאורך נחל ציפורי.

אם נחפש בשדות שמשני צדי הנחל, נמצא כלי צור רבים שנשארו מלפני אלפי שנים בעת שבני אדם קדמונים אכלסו את העמק הפורה בתקופות שונות. במקומות שנשארו שרידים מפעילותו של האדם הקדמון (כגון נחל ציפורי), צריך לחפש את מקור הצור ששימש לתעשיית הכלים.

צור הוא סלע משקע ימי קשה (בדרגת קשיות 7 ) בעל מראה זגוגי, הבנוי מסיליקה SiO2 עם מגבישים זעירים, של מינרל קוורץ. הוא מצוי בתלכידים בתוך סלעי קרטון, בסלעי גיר או דולומיט ומקורו מסיליקה הנמצאת באפר וולקני של הרי געש, או בסלעים מגמתיים שהתפרקו. הסיליקה זורמת במי הנהרות מהיבשה אל הים ושוקעת, שם התהוו בעבר הגיאולוגי סלעי צור, שנחשפו לאחר נסיגת הים והתרוממות היבשה.

מאידך, רוב החוקרים טוענים שמקור הצור בעולם הוא ברובו ביוגני, כלומר הוא נוצר על ידי יצורים ימיים חיים, הבונים את שלדם על ידי ספיחת סיליקה ממי הים. סלעי גיר מקורם מהתפרקות שלדים גירניים של בעלי חיים זעירים ימיים ובהם השתמרו מאובנים רבים.

הצור שוקע בים, בחללים הנוצרים במשקעי גיר על ידי בעלי חיים ימיים, או נערם ברבדים. אנו מוצאים צור בסלעי משקע, בצורת רבדים דקים, בשכבות עבות, בעורקים או בצורת עדשות ובולבוסים. שכבת צור עבה במיוחד נמצאת בסלעים שנוצרו מתקופת הסנון מלפני 60 מיליון שנה. בחלק מסלעי הצור נשתמרו מאובנים שונים, כי הם בנויים מגבישים זעירים העמידים בפני ארוזיה (בלייה) ומטמורפוזה (התמרה). במקומות שונים בעולם נשתמרו מאובנים של חיידקים וחד תאיים רבים בשכבות צור, שגילם נאמד במיליארד עד שלושה מיליארד שנים.

אבני צור היו שימושיים בתקופות האבן השונות (פלאולית, מיזולית ונאולית) על ידי האדם הקדמון ליצירת כלי עבודה, כלי צייד וכלי מלחמה. הם השתמשו באבני הצור גם כדי ליצור ניצוץ חזק ( על ידי הקשה), על מנת להבעיר אש במדורה. בתנ"ך אנו קוראים שציפורה אשת משה עשתה ברית מילה לבנה גרשום בעזרת אבן צור חדה.