צחיחות גלובאלית

צחיחות גלובאלית \ אהוד קלפון

התנאים לאוויר יבש ולעצירת גשמים, קיימים באופן קבוע במדבריות מסביב לעולם, ומתקיימים באופן חלקי באזורים סובטרופיים כמו באזורנו. מחקר שנעשה בארה"ב מגלה, שברוב ארצות תבל יש חשש להתגברות הצחיחות בעשרות השנים הקרובות, כתוצאה מהתחממות כדור הארץ ומשינויי אקלים.

המחקר נעשה על ידי NCAR National Center for Atmospheric Research ופורסם ב 19 באוקטובר 2010 על ידי Science Daily . על פי החוקרים, בעשרות השנים הקרובות ובפרט משנת 2030 , יהפכו אזורים רבים בעולם צחיחים יותר, בעיקר הצד המערבי של ארה"ב, חלקים נרחבים של אמריקה הלטינית, האזורים הגובלים בים התיכון, חלקים באסיה, ואזורים נחרבים באפריקה ובאוסטרליה. תוצאות המחקר צופות יובש ושריפות, טמפרטורות גבוהות, פחות גשמים, התנדפות גבוהה, פחות מים זמינים על הקרקע, והאדמה לא תוכל לקיים גידולים חקלאיים ועשב השדה. מאידך, ארצות השוכנות בקווי רוחב גבוהים, בהמיספרה הצפונית והדרומית, יהיו משופעים במשקעים.

באזורי ארץ ישראל, כאשר יורדים פחות משקעים מהממוצע הרב שנתי, זו שנה שחונה. המטאורולוגים מתייחסים לבצורת בהקשר לכמות המשקעים הממוצעת היורדת בעונת הגשמים. החקלאים מתייחסים להשפעת מיעוט הגשמים על דגני החורף, ועל גידולי בעל באביב. ההידרולוגים משווים את מפלס מי התהום, ומפלס מי הכנרת משנה לשנה, ועל פי זה מוגדרת שנת הבצורת.

חוקרי טבע וסביבה, מתייחסים להשפעת הבצורת על גדילת צמחי בר, על ריבוי שרפות ביער, ועל התפתחות אצות רעילות המורידות את איכות המים במאגרים פתוחים. בגליל העליון למשל, יורדים למעלה מ 700 מ"מ גשם, בממוצע רב שנתי, ב 30 עד 35 ימים. באזורים ממוזגים באירופה, מתחלקת אותה כמות גשמים ליותר חודשים בשנה. אם יש עצירת גשמים באירופה למשך חודש ימים ומעלה, היא תגרום לנבילת דשאים, וזו תחשב לבצורת.

אם יורדים בארץ פחות מ 70% מכמות הגשמים, זו בצורת מטאורולוגית, כי משקעים מעטים, אינם ממלאים את מאגרי המים באקוויפר החוף ובאקוויפר ההר, שהם המאגרים העיקריים של ישראל, אך אם יורדים 100% של גשמים לא בעיתם, זו עלולה להיות בצורת חקלאית. למשל, גידולי חיטה דורשים לפחות 250 עד 300 מ"מ גשם בעיתם, ואם ירדו רק 200 מ"מ, תהיה תנובת גרעינים זעומה. השעורה מסתפקת בפחות מים לכן מגדלים אותה באזורים יותר צחיחים.

מוסכם שחלוקה אופטימאלית של גשמי ברכה, תהיה כזאת: במישור החוף ירדו בסתיו 23% מהגשמים, בחורף 62% ובאביב 15% . באזורי ההר ירדו בסתיו 15% מהגשמים, בחורף 62% , באביב 23% , וכל שינוי קיצוני מהממוצעים האלה בעונתם, יביא לבצורת חקלאית. גידולים חקלאיים אחרים הסובלים מבצורת הם "גידולי קיץ" הגדלים "בעל" באביב ובקיץ, ומנצלים לגידולם רק את מי הגשמים שסופגת האדמה בחורף.