עובש קלדוספוריום

עובש קלדוספוריום

קיימים קרוב לשלושים מינים של עובש קלדוספוריום ( Cladosporium ), על צמחים חיים וגם על צמחים מתים. העובש מתרבה על ידי נבגים (ספורות), הנפוצים על ידי הרוח. הוא מצוי בבית ומחוצה לו, ונבגיו עלולים להיכנס למערכת הנשימה של בני אדם ולגרום להם לאלרגיה.

עובשים נוספים מתקיימים בבתים לחים, באדמה ועל צמחים בשדות, כגון פוזריום (Fusarium ), אספרגילוס (Aspergillus ), פניצליום (Penicellium) ועוד. עובשים אלה עלולים לגרום לתחלואות שונות באדם כגון קלדוספוריום הגורם לפטריות ציפורניים, סינוסיטיס, אסטמה, דלקות בעור ועוד.

פטריית העובש הירוק (פניציליום) ופטריית העובש השחור (אםפרגילוס) שייכות לקבוצת פטריות נאדית (אסקומיציטה) שבדרך כלל יש בהן רבייה אל מינית שנעשית על ידי נבגים.

הסוג פניציליום כולל 250 מינים הגדלים בצורה אופטימאלית, בטמפרטורה ממוצעת של 25 מעלות צלזיוס. פניציליום דיגיטטום (עובש ירוק), גדל על פירות הדר ויש לו קורי תפטיר לבנים (ונבגים בגוון ירקרק כחלחל), הגורמים לריקבון הפרי. משתמשים בסוגים שונים של עובש ירוק גם בתעשיית הגבינות, הנותנים להן את הטעם המיוחד.

רוב הפטריות הן ספרופיטיות הניזונות מחומר אורגני ומרקב של צמחים ובעלי חיים, ומיעוטן הן פרזיטיות הלוקחות את חומרי המזון, מתאים של צמחים חיים. הפטריות מעדיפות לחיות במקומות לחים ואפלים ואינן זקוקות לאור כי אין להן פוטוסינתזה. הן יכולות להתפתח על צמחים ובעלי חיים ובתוכם, ולגרום נזקים כבדים לצמחים בחקלאות, לבעלי חיים ולאדם. הפטריות מביאות גם תועלת כגון, פרוק חומרים אורגניים בטבע למולקולות פשוטות. השמרים עוזרים בהתפחת הלחם, פטריות העובש מייצרות פניצילין, פטריות רבות משמשות בתעשיית הגבינות, הבירה ועוד.

לפטריות יש שלוש אפשרויות להשיג מזון . 1. צורה ספרופיטית היא קבלת מזון מחומר אורגני (רקב) של צמחים ובעלי חיים שמתו. 2. צורה פרזיטית היא השגת מזון אורגני, מינרלים וויטמינים מצמחים ירוקים חיים. 3. צורת סימביוזה מאפשרת חיי שותפות, בין פטרייה לצמח ירוק כך שכל אחד נותן ומקבל. אף על פי שרק מיעוטן של הפטריות הן פרזיטיות, הצמחים הירוקים "למדו" במהלך האבולוציה להתגונן מחדירתן לתוך תאיהם.

הדופן העבה של התא הצמחי מגנה עליו מפני חדירת פטריות, חיידקים וגם וירוסים. ההגנה השנייה של התא היא ביצירת חומרים משמידי פטריות ובקטריות. חומרי הגנה אלה אינם מיוצרים בתנאים ובתהליכים רגילים, אלא רק כאשר נוצרת אינפקציה בצמח על ידי פרזיטים.

ההתקפה על הצמחים היא מאוד ממוקדת, כך שסוג פטרייה מסוים יתקוף רק סוג צמחים מסוים ולא אחרים, אפילו שהם גדלים לידו. הנזקים הגדולים בחקלאות נגרמים מהתקפת פטריות טפיליות על גידולי שדה אחידים, כגון התקפה על שדה חיטה, על ידי פטריית הפחמון.