אבד סתיו


Add Headings and they will appear in your table of contents.


אבד סתיו \ אהוד קלפון

אבד סתיו עם מטריו,

על רביבים תפילותיו.

חגי תשרי תרועותיו,

רפים נשיאי תקוותיו.

רבים ימי זריחותיו,

שרב צורב חיוכיו.

יבשו רגבי אדמותיו,

סליחות שחר פיוטיו.

שרבי מדבר לוהטים,

נופי טרשים שולטים.

אין בשורה בשחקים,

כרי דשא נשחקים.

רגבי תלמים רדומים,

שוכני עפר עלומים.

קולות שופר עמומים,

צבעי הסתיו עלומים.

ענני שיבה שקופים,

מראוות אבק עטופים.

שלדי חוחים זקופים,

קנים ברוח כפופים.

חלף סתיו בלי הגשמה,

ימי שבט בלי נשמה.

בשמי עמק דממה,

אובד ענן בחמה.