אביב בדרכים

אביב בדרכים \ אהוד קלפון

מסע נמפית בנדיד,

תעופת דרך יחידה.

מהמדבר להרים,

דרך שדות וערים.

עף פרפר למרחקים,

בצל עבי שחקים.

אצה דרכו בחמה,

נגלה שבילו בשממה.

תלולית עפר אדמה,

מחילת נברן דממה.

צבעי שקיעה ברמה,

רוח ערבית נעמה.

קיני חוגלה בשיחים,

בצל אלה אפרוחים.

דרבנים בין הטרשים,

שממית, חרדון ונחשים.

בשדה קציר ברחשים,

שלפי עמק נחרשים.

עת דודים, צבים נוקשים,

הדי קולות ורחשים.

חולפים עננים שדופים,

שמים צלולים שקופים.

מראות לבנה כסופים,

לחש אופל שרפים,

בנתיבי השרקרקים,

ימי רביית חרקים.

רוותה מטר אדמה,

זוהר שיבולי קמה.