אדם בדרכי קיומו

אדם בדרכי קיומו \ אהוד קלפון

שב אדם מעמל יומו,

נושא תלאות קיומו.

בערוב יום צללים,

נמלא עשב טללים.

באפלולית עמומה,

דרך עמק רדומה.

משכן ביתו עולמו,

חזיונות בחלומו.

מסעות לילו קדומים,

שבילי דרכו הומים.

תנומת שחר נעמה,

זריחת אורו באדמה.

בזיעה חורש שלפים,

נופי חמה שדופים.