אדם בשדות

אדם בשדות \ אהוד קלפון

פורח אדם בין שריגי גפניו,

אור השחר מאיר את עיניו.

חש איתן בלב שדותיו,

לא יימוט תחת משאותיו.

אילן נטוע על מי נחלים,

לא תאבד דרכו בהבלים.

שמן זך שפעת יבולים,

מתת כרם פרי הילולים.

עונת החמה משתנה,

חריש וזרע בכול שנה.

עיני דגן במטר עננה,

שיבולת קמה רעננה.