אדם ועמלו

אדם ועמלו \ אהוד קלפון

שב אדם מעמל יומו,

נושק לילה לתחומו.

צועד במסע קיומו,

מראות חייו בחלומו.

אופל ליל תהומו,

קרני שחר ניחומו.

מלאה רוח עולמו,

בשדה קציר מקומו.

בזיעה אוכל לחמו,

ענבי בציר בכרמו.

תבונת דרך ביומו,

גמילות חסד בדמו.

בצרה נוטה שכמו,

ענווה נושא עמו.