אילן באפר

אילן באפר \ אהוד קלפון

להטו עצים בסערה,

רקמת אדמה שחורה.

להבות אש מדורה,

חרבה פסגה הדורה.

הועם כרמל בחמה,

אפר על פני אדמה.

נטיעות שבט בדממה,

יללות שרב בשממה.

אודים וטרשים אפורים,

נדמו קולות ציפורים,

נבטי מטר נבוכים,

תקוות גזעים חרוכים.

השריפה הגדולה בכרמל, בשבוע הראשון של דצמבר 2010

גזע חרוך בין שרידי היער