אילן בשבט

אילן בשבט \ אהוד קלפון

נם אילן ניצנים עצורים,

חרט גזעו ים סיפורים.

צינת רוח בדים רדומים,

יער חשוף, עצים קדומים.

פוסעת חמה בין עננים,

פוקחת עיני הניצנים,

ימי שבט באופק משתנים,

עלו עימם פרחים ראשונים.

שתילים רכים על הר טרשים,

סביבה זרה, מתלחשים.

ליטוף שמים הם חשים,

בתוך ליבם הם חוששים.

ספונים בין רגבי סלעים,

רוחות שורקות בנטעים.

ימים קרים, כפור בלילות,

עולות בלב המשאלות.