בדידות תבל ודממה

בדידות תבל ודממה \ אהוד קלפון

הד מגפת עולמים,

נחרד אדם ונשמה.

ימי חולי עלומים,

ארצות תבל על בלימה.

נאספו חיי עמים,

נבלעו באדמה.

כתבי מזור עמומים,

בדידות בצל דממה.

עמל לילות וימים,

במנהרה חסומה.

משכנות עיר שוממים,

אין מזור ונחמה.

ימי אביב חמימים,

נפתח חלון לחמה.

שבילי פריחה בשומים,

המיית גלים נעמה.