בלב הלהבות

בלב הלהבות \ אהוד קלפון

רוחות שרב, להט שדות,

אבד סתיו, יבשו גדות.

להבות לכדו ערים,

פשטה האש בהרים.

עצי מחט נדלקים,

אבוקות למרחקים.

היכן תבונת הנוטעים,

שרים הלל ושוב טועים.

ראשי ברושים בעננים,

תושבי ערים שאננים.

רחף פיח, עיר באפור,

בלב גנים אין צליל ציפור.

אוכלה חמדה בדממה,

נחרכה האדמה.

עצי ארץ קדומים,

מראות אבק עמומים.

שרידי יערות אלונים,

גזעים נאים חסונים.

בקרחות החורשים,

שתילי שבט חדשים:

אלון, לבנה ואלה,

חרוב, קטלב ומילה.

כליל החורש ועוזרר,

ער אציל, שיחי אשחר.

ארז וכרמי זיתים,

אשל, שיזף ושיטים.

תמר, שקד ותאנה,

הדס ורימון בגינה.

להבות חיפה וכרמל,

שרפת יערות ישראל.

2016. 11. 25