ברד מתכת בתמוז ואב

ברד מתכת בתמוז ואב \ אהוד קלפון

ימי קיץ צרובים בחמה,

שומרים נפשם בדממה.

ברד מתכת בשלפי קמה,

מרכבות ברזל רמסו אדמה.

נפש טועה בלב שממה,

אין אסיף, גוועה חממה.

ימים קשים, הד רעשים,

רוח איתנה, נירים תשושים.

נסו ציפורים בעת סכנה,

נהי אב, באופל עננה.

תפילה נושא למרומים,

קולו נבלע ברעמים.

תשעה באב תשע"ד – 2014. 8. 5