בשורה יביא

בשורה יביא \ אהוד קלפון

בא אליהו מגלעד,

אמונה באל אחד.

לבדו על הר חורב,

בלהט מדבר צורב.

על גדות ירדן המראות,

בלב בקעה נפלאות.

נאסף באש מרכבה,

למרומים בלהבה.

שב משמי שחקים,

מסעותיו למרחקים.

בכנף בגדו בשורה,

מקבץ עם פזורה.

מאיר שבילי גאולה,

לתפוצות עם סגולה.

זכור לטוב בהבדלה,

בליל סדר משאלה.

מסיר רוחות דאבה,

מי נחלים בערבה.

כסא ברית של התשבי,

חיים לנער מביא.

לכבוד חמדת לבבי,

אליהו הנביא.