גבעה בשומה

גבעה בשומה \ אהוד קלפון

ריחות גבעה בשומה,

אזוב קידה וכתלה.

מלאה פריחת אדמה,

אלון לבנה ואלה.

לבלוב עצי שלכת,

לובן שקד ועוזרר.

השביל רומז ללכת,

בושם גפני סמדר.

עוז צבעי שדמות הבר,

רוח ים בשדה קמה.

הגשם חלף עבר,

דרך שלפים נעמה.

תועה ענן בשחקים,

געגועיו לאדמה.

נד ונע ממרחקים,

נאסף בעול חמה.