גחלילית ראשונה

גחלילית ראשונה \ אהוד קלפון

גחלילית ראשונה,

מבקרת בגינה.

שחר קיץ בפינה,

מתחלפת העונה.

ליל חשיכה מאירה,

לקשריה מסורה.

איתותיה בהירים,

מעופיה הדורים.

היא זורחת בדרכים,

מתמעטת בכרכים.

נחבאת בצאת חמה,

בעשבי האדמה.

היא יוצאת בערבים,

למפגש החברים.

נצנוציה אהובים,

בשדות עמק והרים.