הליכה במדבר

הליכה במדבר \ אהוד קלפון

פסיעות במעלה ההר,

בלובן אבק וחוואר.

כבדו בחום הצעדים,

משב ברוחות קדים.

נוסכת שלווה בכול,

הליכה בשבילי החול .

נוף מדבר הוד והדר ,

בטרשים קוץ ודרדר.

אפיק ירוק, הרים חרבים,

צלילי שממה ערבים.

דרכי צייה במרחבים,

נאספו רוחות עבים.

שיטה על פלגי מים,

בלהט תכלת שמים.

מעיין חיים במדבר,

שפעת נביעות הדר.

צינת ליל בשחקים,

אוויר צלול למרחקים.