זיקית בגינה

זיקית בגינה \ אהוד קלפון

נחה זיקית בגינה,

אורחת בכל פינה.

נמה בצל ישנה,

אחיזתה איתנה.

כסותה באור ירוקה,

לענף היא רתוקה.

נראית שלווה אדישה,

אך ערה לרחישה.

בשחר קרני חמה,

מתמתחת וקמה.

צופה אל המטרה,

הכול תחת בקרה.

עינה דרוכה רגועה,

זהירה בכל תנועה.

חגב נוחת בשגגה,

לא חש סיבה לדאגה.

לשונה כבר נשלפת,

דמותה מעט נחשפת.

ארוחת יום ראשונה,

שוב נסתרת בפינה.