זית עתיק בדרכים

זית עתיק בדרכים \ אהוד קלפון

עלה זית בפי יונה,

שלווה תחת תאנה.

זית עתיק חלול גזעים,

בצילו יושבים רועים.

צלילי גלישת עדרים,

בכרמי מורדות הרים.

נושא עליו בצינה,

אין שלכת בגינה.

קמטי גזעיו רזי דורות,

שמני מלכים ומאורות.

זמנים חרוטים בפניו,

זקן בסתיו מניב שמניו.

רחף אגדות בשבילים,

ברכת מסיק יבולים.

דרכי ארץ נאורים,

ענפי זית כתורים.

מזמור הלל בבית הבד,

ניגון עתיק אשר אבד.