חיי הירדן

חיי הירדן \ אהוד קלפון

נולד ירדן במי שלגים,

זורם איתן אוסף פלגים.

הדי גליו בנגינה צעירה,

גולש בהר ברוח קרירה.

חן עלומיו ברחש צליליו,

זוחל בנחת בסבך צלליו.

קנה וסוף מעטרים גדותיו,

פרצי מים מרווים שדותיו.

אדמת הרים ברגבי עמקים,

בלב הגיא סלעים נשחקים.

זרימת מי ירדן עם מסרים,

שוקעים חופיו בעת מטרים,

יורד לכינרת בקול תרועה,

מביא בדרכו מי ישועה.

צלילי גלים שמחת יצורים,

זמרת הרוח בלחן שירים.

בגדות ירדן חורשת דקלים,

סבכי מלוח ואשלים.

נפרד בעצב מים כינרת,

חולפים ימיו בזרימה אחרת.

מעטים בדרכו מי קילוחים,

הופכים מימיו עכורים דלוחים.

חותר בלב בקעה בפיתולים,

תש כוחו בדרכי משעולים.

מראות העבר בזיכרון דמותו,

בים המוות צולל אל מותו.