חמת אביב רחומה

חמת אביב רחומה \ אהוד קלפון

דרך פריחה בשומה,

חמת אביב רחומה.

קמה ציפור רדומה,

קול נדידת מהומה.

קרן שמש כתומה,

שקיעת ערב עמומה.

רוותה טללים אדמה,

שלוות ליל בדממה.

גלי רוח בקמה,

המיית קציר נעמה.

עגלת חציר רתומה,

שירת אביב קסומה.

פזמון: דרך שדות נעמה,

בזהב שיבולי קמה.

עקבות דרך קדומה,

בזוהר קרני חמה.