יונה וזית

יונה וזית \ אהוד קלפון

עלה זית בפי יונה,

שליחת דואר נאמנה.

תעופת שחר רעננה,

מוצאת ביתה בעננה.

בשמי שחקים איתנה,

בכול ימות השנה.

עץ זית בא בימים,

ראה מסעות ועמים.

מראות אבק עמומים,

כרמי זית שחומים.

זוקף ראשו בסערה,

מסיק הסתיו בשורה.

כתר שבעת המינים,

עם תמרים ורימונים.

שמן זך למאורות,

חמדת ארץ הדורות.

גזעים חרוטי קמטים,

זקני כרמים מעטים.

במעונות הצדיקים,

דרים עצים עתיקים.

מזמור שיר לבית הבד,

ניגון עתיק שאבד.