ימים כמרקחה

ימים כמרקחה \ אהוד קלפון

אד נשיאי שמים,

רוו רגבי אדמה.

מלאו אגמי המים,

ארץ שטופה חסומה.

רעמי קולות ופלגים,

אין בהמון נחמה.

מוחות קפואים בשלגים,

הסנהדרין יתומה.

יושבי רכיל דרוכים,

שב אופל להתחלה.

בני עמנו נבוכים,

עת תקווה ומשאלה.

במשעולי השממה,

אבדו עקבות עדרים.

בערפילי הדממה,

נמוגו הנדרים.