יערה

יערה \ אהוד קלפון

יערת דבש מתוקה,

בשפת עברים עתיקה.

ממתק בשיר השירים,

בחורשים ובנירים.

אופף בושמה חורשים,

רגלה בשבילי טרשים.

צוף אביב למבקרים,

דבש בגביעי דבורים.

יערה עם קיסוסית,

מתחרות מבראשית.

אחז הוליד יערה,

ישוב גלילי במכורה.

נאווה יערת הרים,

עליה כתבו שירים.