להט אב קינת מרחבים

להט אב, קינת מרחבים \ אהוד קלפון

עול חמה במרחבים,

נאספו רוחות עבים.

שבילי עפר נטושים,

סבכי הר וטרשים.

אבל אב בקול דממה,

קרן אור ונחמה.

איכה הייתה לשמה,

ארץ שיבולי קמה.

קינת עם יגונו,

עת מחילת עוונו.

מראות ארץ חזונו,

תלמי שדות מעונו.

חום ותכלת מרומים,

רגבי תלמים הלומים.

שדה דגן יישלף,

בעת אסיף ייאסף.

תרעיד ארץ מיתרה,

תחונן את עפרה.

תאיר נופי עברה,

תשיב מראות הדרה.