להט קיץ באב

להט קיץ באב \ אהוד קלפון

קינות אב, יגון מילים,

חורבן בין המצרים.

נהי ערבות נחלים,

אמרי נחמה ניעורים.

ט"ו באב בין הכרמים,

שירי יוגבים ובוצרים.

תקומה בחריש תלמים,

עדרים באפרים.

להט אב, נופים חרבים,

מכה חמה בטרשים.

צמאו תלמי רגבים,

רגבי עמק מותשים,

ירדו לחוף גאולים,

סיקלו סלעי עמקים.

עקבי אבות בשבילים,

ערגת ענן שחקים.

צץ חצב בלב שממה,

בעומקי השורשים.

עולה פריחה בדממה,

בין קוצים ולחשים.