מכת נגיף בתבל

מכת נגיף בתבל \ אהוד קלפון

מכת חולי בגלים,

ניעורים החכמים.

השערים נעולים,

שבילי מרפא עמומים.

נישא נגיף כתרים,

ברחף הבלי נשימה.

גלי תפוצה נסתרים,

בשאון רוחות ודממה.

אנשי ספר חלוקים,

בשלל ניסויי שגגה.

המרפאים שחוקים,

מתרבה הדאגה.

אורות שחר חסומים,

עוטה אופל יממה.

נאנקים העמים,

שב אדם לאדמה.

זקני הדור בודדים,

חייהם בסכנה.

מחקרים מעודדים,

קרן אור בעננה.