מראות מדבר

מראות מדבר \ אהוד קלפון

נופי ארץ קדומים,

מראות מדבר קסומים.

אורות חמה בוהקים,

האופקים רחוקים.

רוח פולחת מרחבים,

חול שרפים ועקרבים.

פסיעות בשבילי ההר,

אבק של גיר וחוואר.

הוד של פרא והדר,

משטחי קוץ ודרדר.

בעת השחר במדבר,

טל משיטה ניגר.

לילות קיץ בהירים,

הכוכבים זוהרים.

הדי קולות ורחשים,

צפצוף, זחילות ולחשים.

בעול חמה רדומים,

באפלה ניעורים.

שרידי שיחים בחולות,

חיי קיום של דורות.

עקבות דרכים ומסילות,

שוכני מחילות בלילות.

מעיין בנווה רועים,

עדרי עזים שרועים.

מראות גנים וחופים,

תעתועי נופים חולפים.