מרעה אפרים

מרעה אפרים \ אהוד קלפון

תם מרעה אפרים,

המיית קולות עדרים.

עקבות מסע בשבילים,

צלילי שירת ענבלים.

רחף אבק שממה,

דרך לאה רדומה.

להט עפר אדמה,

הדי פעיית נהמה.

רד הערב בשחקים,

נצבעו העמקים.

דרך שיבה נעמה,

נמוג אבק דממה.

גלשו אידי ערפילים,

נמלא צמר טללים.

חיוורון סהר לבנה,

נמה טליה קטנה.

חלומות על אפרים,

שחר צלילי עדרים.