נאסף חורף בשרב

נאסף חורף בשרב \ אהוד קלפון

בא סתיו בזעף מטריו,

נערמו בהרים שלגיו.

עלה הנחל על גדותיו,

הסתיר יורה סודותיו.

ניעור מדבר ומרחביו,

צבעו פרחים חולותיו.

שטפו גשמים נחליו,

רעש שמחה במפליו.

חלפו ברקים ועננים,

שבה חמה לשחקים.

רוח שרב בניצנים,

תמה סופה וגשמים.

שערי שמים נסגרים,

חלף שבט בלי מטרים.

קמלו דגנים ויבולים,

חג אביב בלי שיבולים.

חורף תשע"ד – 2014