נגיף אימה ומהומה

נגיף אימה ומהומה \ אהוד קלפון

צץ נגיף בלב שכונה,

ביבשת אדומה.

אין בשחר אמונה,

רק אפלת דממה.

דיירי ערים שוכנים,

בצילי כנפי אימה.

נגיפי בר משתנים,

אין באופק נחמה.

חרמות ואיסורים,

שוכני ארץ במבוכה.

ננעלים השערים,

מחקרים על מדוכה.

דוממים המפעלים,

נהמה ומהומה.

שמי רקיע נעולים,

חרדה בכול אומה.

חללי אוויר צפופים,

בספינות תחלואה.

מתרבים הנאספים,

יד הנגיף נשואה.