נחל שגווע ושב

נחל שגווע ושב \ אהוד קלפון

שעט נחל בגשמיו,

מלאו מים קסמיו.

ערבו צלילי גיבוריו,

רינת מרחב נעוריו,

בוסתנים באדמותיו,

חריש תלמים בשדותיו.

בדמי ליל הד שיריו,

עמסו טחנות קציריו.

תש בחמה אפסו ימיו,

נדמו בלאט פלגי מימיו.

גווע מרצו ושעותיו,

נערם סחף בגדותיו.

שב מטר לעננים,

צלילי גשם רננים.

זלעפות על ההרים,

פלגי מים ניעורים.

תחיית נחל דממה,

רוותה מים אדמה.