סיוון בשדה שלפים

סיוון בשדה שלפים \ אהוד קלפון

רוח סיוון, ימים חמימים,

שדות השלף נחים רדומים.

חוויאי דואה במעגלים,

נחש מתפתל בין גבעולים.

שדה חרוש, תלמים בוהקים,

חג הדורס בגובה שחקים.

עכבר מקפץ בין התלמים,

שובל ריחו מעיר רדומים.

זעמן מסתתר בין רגבים,

זוחל לאט רודף בשלבים.

נחשף הנחש לשמי מרומים,

צולל חוויאי לוכדו בטפרים.

עף אל על שללו ברגליו,

על צוק ההר מחכים גוזליו.

חריש השלף חושף יצורים,

על תולעים רבים מתחרים.

אנפות מקפצות בתלמים,

עורבים על העץ זועמים.