סיוון ועומרים

סיוון ועומרים \ אהוד קלפון

רחש קציר ועומרים,

תכלת שמים ופריחה.

ארץ חיטה ותמרים,

זוהר קרני הזריחה.

שלפי שדות, יובל ימים,

חג תורה ומגילה.

שבילי שדמות בשמים,

דגלים והילולה.

נאסף ענן בדממה,

מכה שמש בשדות.

ברכת סיוון באדמה,

רחש קנים בגדות.

ליל תיקון ומשאלות,

להט מראות שלפים.

ישרים במסילות,

רוח ים, זהב חופים.