עגלת תלתן ופרדה

עגלת תלתן ופרדה \ אהוד קלפון

שחר פרדה בדרכים,

שדות תלתן ערוכים.

פרדה בשם גאולה,

היא יחידת סגולה.

רתומה לעגלה,

בדרך עקלקלה.

מקפצים הגלגלים,

על הסלעים כגלים.

פרדת חמד רגועה,

טלטלת דרכים פרועה.

עקבותיה נמחקות,

בדרכי עפר שחוקות.

נקצר ירק בשדות,

עגלת עץ מאגדות.

העגלה עמוסה,

הפרדה נבונה מנוסה.

הר תלתן ברפתות,

מי שתייה בשקתות.

באה מנוחה לפרדה,

באורווה הסעודה.