עיני אדם למרומים

עיני אדם למרומים \ אהוד קלפון

עיני אדם למרומים,

פיוטי סליחות עמומים.

אגדות וסיפורים,

מחילות וכיפורים.

יבול אסיף עוונות,

עת תשליך למצולות.

בצלמו אדם נברא,

דרכי חסד ויראה.

אשת חייל תפארה,

איתנה בסערה.

מחן פנינים יקרה,

טוהר תכלת עטורה.

חיי צנעה וענווה,

אמונת לב ותקווה.