עלמה בשדה קמה

עלמה בשדה קמה \ אהוד קלפון

בשבילי אביב עלמה,

דרך עפר נעמה.

רחש שיבולי קמה,

קציר דגן באדמה.

מילות שיריה רשמה,

בנועם קרני חמה.

עקבות דרכיה חתמה,

רוח שדות לה קסמה.

פזמון: פניני טללים בשדות,

גלי שיבולים נדות.

שירת קנים בגדות,

עקבות נבטי אגדות.

שריקת שרב נהמה,

נסו עבים, עונה תמה.

נאסף אביב בחמה,

שירת שחקים נדמה.

קמלו פרגים וכתמה,

רוחות מדבר שממה.

אור ערפילית עמומה,

קרן שחר קסומה.

פזמון: פניני טללים בשדות,

גלי שיבולים נדות.

שירת קנים בגדות,

עקבות נבטי אגדות.