על מי נחלים

על מי נחלים \ אהוד קלפון

פורח אדם בין שריגי גפניו,

אור השחר קורן מפניו.

הולך איתן בלב שדותיו,

לא יימוט תחת משאותיו.

זורע וקוצר דגניו,

עומס בר באסמיו.

עץ שתול על מי נחלים,

לא תאבד דרכו בהבלים.

רוחו כמטר עננים,

שבילי ימיו רעננים.

שורשיו באדמה,

יבוליו בשדה קמה.