על ראש פיוט כתרים

על ראש פיוט כתרים \ אהוד קלפון

מילות פיוטי תפילה,

אל חנון נורא תהילה.

בלחני המחילה,

אל שדי נורא עלילה.

במסילות הישרים,

נפתחים השערים.

בחתחתי מבוכים,

מועדים הנבוכים.

בתיקוני עוונות,

אצה דרך לשנות.

קול תרועה ושברים,

בהמיית עדרים.

על ראש פיוט כתרים,

אמרי חוכמה נסתרים.

בעקבות דרכי אבות,

תבונת מילים בלבבות.