עם בניכר

עם בניכר \ אהוד קלפון

עם נפוץ בין העמים,

רבו בניכר הימים.

מארצו בחרב גלה,

מבטחו בגואל תלה.

שב על נשר במהרה,

אל זיו ארץ הבחירה.

רואה בטרשים הדר,

בשדות אוהלי קידר.

פיוט מזור יגוניו,

עמוס זיכרון מעוניו.

ימים רודפים לילותיו,

תקוות שחר תפילותיו.

כיסופים הקהו עיניו,

בשמי מרום מעייניו.

תהילת שירי אבותיו,

בלב כתובים עתותיו.

חולם בליל משכבו,

על אליהו שיבוא.

רואה דמותו בלבבו,

לאט צועד בקצבו.

פותח דלתות שעריו,

חמדת ארץ הדריו.