עמק שקדים באביב

עמק שקדים באביב \ אהוד קלפון

שקדים בלובן עטופים,

ניצני פריחה צפופים.

חדקי דבורים בצופים,

זמני האבקה רצופים.

פרחי שקד חשופים,

בולטים כשלג בנופים.

רעש זמזום מבקרים,

כולם יוצאים נשכרים.

עלי כותרת נושרים,

תם ביקור הדבורים.

ריח אביב בעמקים,

עת נדידה בשחקים.

ערפילי שחר עמומים,

נחל שוצף מי גשמים,

קרקור חוגלה בשיחים,

בשדה גדילן וחוחים.

קשת ענן בשמים,

גבי סלעים של מים.

כלניות במרחבים,

אנפות בין רגבים.

קצבי אביב משתנים,

מתמעטים העננים.

סלעי בזלת אפורים,

סחף אדמה מהרים.

שדות אספסת ירוקים,

מספוא אביב בעמקים.

גלי רוח בים קמה,

זהב שיבולים באדמה.