ענני מטר

ענני מטר \ אהוד קלפון

בוהק ענן בחמה,

דרך עפר רדומה.

עבי גשם שחקים,

ממטרים בעמקים.

זרזיף גשם מרחף,

עלה עשב מלטף.

משב רוח בעבים,

טפטופים על רגבים.

שבר ענן מקומי,

פרצי מבול בתחומי.

גשמי ברכה באדמה,

רביבים בשדה קמה.

נדבת מטרי שמים,

שפעת בורות המים.

מוריד ענן טיפותיו,

בשמי רוחות מסעותיו.

פאר הים מטריו,

נועם קשת מיתריו.

ניתך גשם זלעפות,

רוחות ים אצות עפות.

בחשרת עבי הסתיו,

כותב יורה מילותיו.