ערב מפגש עדרים

מפגש עדרים \ אהוד קלפון

בעת שחר ענבלים,

דוהר עדר בשבילים.

ענן אבק שממה,

דרך לאה רדומה.

להט רגבי אדמה,

נצרב עפר בחמה.

צל מרבץ העדרים,

בנאות דשא אפרים.

נטו בהר צללים,

זמרת קני הנחלים.

רוח ערבית נעמה,

מנשבת בדממה.

בשמי אופק שקיעה,

רד הערב ברגיעה.

בתלמי חריש שלפים,

להט שדות שדופים.

באפלולית טללים,

שירי ציפור הלולים.

חיוורון סהר לבנה,

דרך עפר איתנה.

שבילי המיית עדרים,

רחף אבק סתרים.

מפגש כבשה וטלאים,

ערבוב ריחות פלאים.

שבה בדיר דממה,

עד קרני שחר חמה.