עת ומועד בירחי השנה

עת ומועד בירחי שנה \ אהוד קלפון

אב עטוף להט חמה,

רוחות מדבר שממה.

איכה בשמחת אדמה,

בכרם חוגגת עלמה.

בא אלול עם מחילה,

דרכי סליחות במסילה.

באור שחר ניעורים,

לקול פיוט מזמורים.

חובקים גלים החופים,

לצהלת השחפים.

להט נופים חשופים,

קמלים לאים שדופים.

חן חבצלת לבנה,

בחולות שאננה.

חצב בסוף השנה,

קול נדידת רננה.

חגי תשרי וכיפורים,

קולות שברים סוערים.

תשליך עוון במצולה,

תקווה בנפש נעולה.

סוכת מדבר וחג אסיף,

גשם ברכה דגנים מוסיף.

אתרוג הדס וערבה,

לולב תמר בחרבה.

יורה מטר אגלי פנינים,

נושבות רוחות בעננים.

חשוון במסורת אבות,

פאר ימיו באגדות.

אור באפלולית חנוכה,

ברכת כסלו בו נסוכה.

כרכומים כנר דולקים,

עבי מטר בשחקים.

צינת טבת ושלגים,

זר נרקיסים ענוגים.

גשמי עונה ברגבים,

צלילי רוח נשגבים.

ניצני שבט ניעורים,

חג אילן והשירים.

מראות אדר בעבים,

ריחות הדר במרחבים.

רעשן פורים ומגילה,

צלילי שמחה ותהילה.

פסח, מצות וסדרים,

חג חרות עם מרורים.

פריחת ניסן ורחשים,

פעילות צבים ונחשים.

עומר אייר, אור מדורות,

מנהגי עם של דורות.

תם מטר, אודם פרגים,

נמסו בהר השלגים.

קציר סיוון שדות שיבולים,

באסמים מלוא יבולים.

חג שבועות וביכורים,

מתן תורה, ליל שימורים.

עונת תמוז בעול חמה,

יבשו רגבים באדמה.

נסו מאופק עננים,

צמחי נחלים איתנים.