עת ומועד במסילה

עת ומועד במסילה \ אהוד קלפון

חותם אלול העונה,

בא תשרי ושנה.

מסילת דרך איתנה,

רוח סתיו רעננה,

פיוט סליחה ותפילה,

שירי מזמור ותהילה.

הד מחילת דממה,

ברכת רגבי אדמה.

עיני חשוון בעננה,

אור השחר השתנה.

יורה מטר נהמה,

כרכום כסלו נחמה.

צינת טבת בהרים,

עת שלכת בנשירים.

גשם ברד ושלגים,

בגדות נחל שלדגים.

עת לנטוע אילנות,

ברוח שבט מנגינות.

נבטי דגן ירוקים,

אסמים בעמקים.

זוהר צבעים באדר,

חודש פריחה מהודר.

ברכת ניסן בקמה,

אודם שקיעת החמה.

קציר אייר ועומרים,

מדורות ל"ג, ושירים.

אור סיוון באופקים,

שמי תכלת בשחקים.

ליל שבועות שימורים,

חג קציר וביכורים.

עול תמוז באור חמה,

נופי מדבר שממה.

עת חריש שלפי זהב,

בסיוון תמוז ואב.

קינות אב ונחמה,

קמלו עשבי אדמה.

שב אלול ומחילה,

בתרועה ותהילה.