פנס מאיר לילותיי

פנס מאיר לילותיי \ אהוד קלפון

פנס בודד מאיר לילי,

דרך עפר עמומה.

קרני אור באוהלי,

יערת חן בשומה.

פסגת הרים יחידה,

זוהר אור במרחבים.

צופה רמה בודדה,

על עמק ורגבים.

מגדלור באפלה,

צליל קולות ורחשים.

עצי אלון ואלה,

סבכי סירה וטרשים.

כוכב בקצה השכונה,

במצוקי תהומות.

קרן להט איתנה,

בערפילי אלומות.

נם פנס בשחר חמה,

ניעור ברדת היום.

יודע עתים ביממה,

מונה רגעיו בחלום.

אורו ידיד לילותיי,

מבקר במשכני.

כותב אליו מילותיי,

הילת ראשו במעוני.

מאיר אופל שחקים,

בצינת ליל דממה.

אור קורן בעמקים,

ברגבי האדמה.