ראה יופייה מרחוק

ראה יופייה מרחוק \ אהוד קלפון

מערבות מואב להר נבו,

נחפז בשחר יום לדרכו.

השקיף על ארץ התמרים,

ראה הרחק מעבר להרים.

תרו עיניו שבילי ערבה,

צוער ונגב, נופי חרבה.

שוטט בנחלות השבטים,

פלגי מים ועמק החיטים.

סערה נפשו, לבו נשבר,

ראה בעיניו ושמה לא עבר.

בודד הלך בארץ מואב,

חזה את רות, דוד ויואב.

נסללה דרכו בעוז תבונה,

חוסן נפשו בנחלי אמונה.

הוכתר ראשו בכתר עליון,

עמל חייו הניב פדיון.

לא כהתה עינו ולא נס ליחה,

תמה דרכו על הר נבו.